Haber Tarihi: 9 Haziran 2016, Saat 11:25 0 Yorum

» MODERN İLİZYONLAR KARNAVALI

MODERN İLİZYONLAR KARNAVALI

Bu haberi sosyal medyada paylaş

Aslında, bizdeki Ömer Seyfettin’in Diyet’indeki Koca Ali’nin başka Ur dünyadaki muadilini, Fight Club romanındaki Tyler Hurdan karakteriyle Chuck Palahniuk tekerrür ettiriyor. Uç bir teşbih olabilir; fakat çok yeni bir şey öğütlemiyor Tyler. Sadece, insanın müthiş çılgınlıkla kutsadığı bu maddesel dünyayı ve onun getirdiği tüm modern değerleri, kendine özgü umarsız bir tavırla lüx lokantalardaki çorba taslarım pisuvarlar niyetine kullanarak elinin tersiyle itiyor.

 

 

Milenyum öncesi, teknolojinin tüm argümanları kullanılarak, yeryüzüne protestan ahlak kuralları’nın bir salgın şeklinde yayılmasına ramak kalmıştı. Milenyum yaklaşıyor, devletler devletlere saldırıyor, soğuk savaş birimleri uluslararası şirketler ağına dönüşüyor, protestan ahlak’ın misyoner mekanizması “dünya bilmem ne örgütü” adı altında kabuk değiştiriyor, yerküreyi istila eden “big boss club” yamyamları uyuşturulan dünya halkı için harıl harıl yeni bir “world system” düşünüyorken “neden ikinci bir sanayi devrimi başlatmıyoruz” sorusunu soruyorlar. Cevabı bulmakta sıkıntı yaşamıyor, cevabın “insanların cebine girmek” olduğu konusunda mutabık kalıyorlar. Nihayetinde mikro teknoloji araçları için yerkürede korkunç bir “devrim!” başlıyor.

 

 

Protestan ahlak, insanın kendisine bahşedilmiş olan hayatın r. tek bir amaç dayatmıştır; o da tüketme hastalığı. Tüketim unsuru insanların bilinçaltlarına çeşitli vasıtalarla , enjekte edilir. Popüler kültür ikonlarıysa bu mekanizmanın belirleyici faktörlerinden biridir. Yeryüzündeki Modem İlizyonlar Karnavalı’nın merkezi ise kuşkusuz Amerika’dır; ve karşımıza çıkan bariz | sonuç, dünyanın tamamına dayatılanın bir Amerikan Kültür Projesi olduğudur. Bir kitabın, Hollywood’da beyaz perdeye uyarlanarak insanları dönüştürmeye araç kılınması bizler için göz önünde bir örnektir. Neticede kapitalizm her daim sahnededir.

 

 

Kapitalizme karşı kapitalizmin savunucusu aşırı kapital bireyler, dünyanın bu ahlâk bayrağım bu kadar ileriyi götüreceğini -zannediyorum- tahmin edebilmiş değillerdir. Protestan Ahlak Kültürü ne yatık ki sesten de hızlı bir şekilde dışa doğru durmadan genişledi. bu genişlemeyi engellemek mümkün değilken, tüketim kültür bazında ele alındığında sadece sembolik laf ü güzaflarla ifade edilebilir. Sistemin açıklarını, insanlardan nasıl kuzular yarattığını -en güzel- tüketen toplumun kabul görmüş davranışlarında görebiliriz. Yani protestan ahlak dediğimiz şey “küçük baliğin her koşulda yeneceği kuralı”, “karıncanın karşıdan karşıya geçerken y ezilme hakkı”dır. Dünyada artık protestan ahlak’ın dizayn ettiği prototip insanlar (koşulsuz tüketenler) hüküm sürmektedir.

Cbg3PVMWIAAR-CX

Hollyvvood’un, kapitalizmin insan ceplerini merkeze alan sistemi içerisinde, içeriden ayrıntıları dışarı aktaran muhalif unsurlar yok değil. Kült bir roman örneği “Fight Club”; karakterleri, Hollywoöd ve protestan ahlakin içeriden müridleri. Beyaz perdede yüksek dozda performans göstererek, modern ilizyonlar peşindeki yığınların iç dünyasını, mensubu olduğu sistemin asabiyetiyle kitlelere sundu. Buradan itibaren bîr anlatıcı olarak devam etmek daha faydalı olacaktır.

 

 

“Bit tarihîn üvey evlatlarıyız. Hayatta ne hedefimiz var, ne de yerimiz.Biz ne büyük bir savaş yaşıyoruz ne de büyük bir buhran. Bizim savaşımız ruh dünyamızla. Bizim büyük buhranımız kendi hayatlarımız, televizyonla büyütüldük ve bir gün herbirimizin milyonerler, film yıldızları ve popstarlar olacağına İnandırıldık, Ama olmayacağız. Bu gerçeği yavaş yavaş öğreniyoruz ve feci şekilde asabımız bozulmuş durumda” diyerek hem modern yaşantıyı çıplak bir şekilde analiz eden hem de sistem işleyişine ışık tutan Fight Club romanındaki (Edward Norton’un canlandırdığı) şizofren kişiliğin ikinci tekil karakteri, henüz bir eşine rastlanmayacak şekilde dünya insanının durumunu acımasızca umuma döker. Popüler kültürün dizayn ettiği kitlelerin sadece ve sadece kapitalizm bağımlısı olduğu ayrıntıda defaatle işlenir. Romandaki karekterler kapitalizmin mağdur ettiği bireylerin toplumdaki konumlarından hareketle kurgulanmış. Gerçekle ilişkisi ise yüz yüzde gerçek.
Aslında bizdeki Ömer Seyfettin’in Diyetindeki Koca Ali’nin başka bir dünyadaki muadilini Fight Club romanındaki Tyler Durden karakteriyle Chuck Palahniuk tekerrür ettiriyor Uç bir teşbih olabilir; fakat çok yeni bir şey öğütlemiyor Tyler Sadece insanın müthiş çılgınlıkla kutsadığı bu maddesel dünyayı ve onun getirdiği tüm modern değerleri, kendine özgü umarsız bir tavırla lüx lokantalardaki çorba taslarını pisuvarlar niyetine kullanarak elinin tersiyle itiyor. Koca Ali’nin diyeti koluydu; Budhha’nınfelsefesinde yer alan acı nüansını tuz ruhuyla eline ödetmesi ise Tyler’ın diyetiydi. Modern felsefelerin reddetmediği, binlere yıldır ifade edilmeye çalışılan maddenin değersizliği kuramını ise libidolardan sabun yaparak modern İnsanın tekrar kullanımına farklı ve pratik bir metodla sunuyor Tyler. Burada Tyler haklıdır demiyoruz ama yeteri kadar haklıdır.

 

 

Protestan ahlak’ın dizayn ettiği insanlardaki türlü hastalıkları “sahip olduğun şeyler aslında sana sahip oluyor” diyerek kendine özgü bir beyanatla ifade ediyor Tyler. Project Mayhem’i pratiğe dökebilmek için otoritenin temsil ettiği tüm oligarşik kurumlara karşı kaos silahını kullanmış, kaosu tercih ederken topladığı fakir fukarayı yolda gördüğü zavallı kendi halinde insanlara saldırtmıştır. Çevresine topladığı.fakir fukaraya asker muamelesi yaparak onların hayatını riske sokması eleştirilir. Bu durum Tyler’ı çağdaş Haşan Sabbah konumuna getirse de, kredi kartları, kapitalizmin kurguladığı finansal sistem, tele market üzerinden tüketime özendiren tüm pazarlama araçları, burjuvanın temsil ettiği beyaz yakalı değerler bütünü yok etmeye çalıştığı başlıca kavramlardır. İnsanoğlunun kurduğu her sistem kendi canavarınızı doğurur. “Big Boss Club” yamyamlarının kurduğu sistemin canavarı ise şüphesiz Chuck Phalahniuk’in kaleminden çıkan Tyler’dır. Sonuç olarak burada tamamen Tyler haklıdır demiyoruz; fakat yeteri kadar haklıdır.

Aslında, bizdeki Ömer Seyfettin’in Diyet’indeki Koca Ali’nin başka Ur dünyadaki muadilini, Fight Club romanındaki Tyler Hurdan karakteriyle Chuck Palahniuk tekerrür ettiriyor. Uç bir teşbih olabilir; fakat çok yeni bir şey öğütlemiyor Tyler. Sadece, insanın müthiş çılgınlıkla kutsadığı bu maddesel dünyayı ve onun getirdiği tüm modern değerleri, kendine özgü umarsız bir tavırla lüx lokantalardaki çorba taslarım pisuvarlar niyetine kullanarak elinin tersiyle itiyor.

 

 

Milenyum öncesi, teknolojinin tüm argümanları kullanılarak, yeryüzüne protestan ahlak kuralları’nın bir salgın şeklinde yayılmasına ramak kalmıştı. Milenyum yaklaşıyor, devletler devletlere saldırıyor, soğuk savaş birimleri uluslararası şirketler ağına dönüşüyor, protestan ahlak’ın misyoner mekanizması “dünya bilmem ne örgütü” adı altında kabuk değiştiriyor, yerküreyi istila eden “big boss club” yamyamları uyuşturulan dünya halkı için harıl harıl yeni bir “world system” düşünüyorken “neden ikinci bir sanayi devrimi başlatmıyoruz” sorusunu soruyorlar. Cevabı bulmakta sıkıntı yaşamıyor, cevabın “insanların cebine girmek” olduğu konusunda mutabık kalıyorlar. Nihayetinde mikro teknoloji araçları için yerkürede korkunç bir “devrim!” başlıyor.

 

 

Protestan ahlak, insanın kendisine bahşedilmiş olan hayatın r. tek bir amaç dayatmıştır; o da tüketme hastalığı. Tüketim unsuru insanların bilinçaltlarına çeşitli vasıtalarla , enjekte edilir. Popüler kültür ikonlarıysa bu mekanizmanın belirleyici faktörlerinden biridir. Yeryüzündeki Modem İlizyonlar Karnavalı’nın merkezi ise kuşkusuz Amerika’dır; ve karşımıza çıkan bariz | sonuç, dünyanın tamamına dayatılanın bir Amerikan Kültür Projesi olduğudur. Bir kitabın, Hollywood’da beyaz perdeye uyarlanarak insanları dönüştürmeye araç kılınması bizler için göz önünde bir örnektir. Neticede kapitalizm her daim sahnededir.

 

 

Kapitalizme karşı kapitalizmin savunucusu aşırı kapital bireyler, dünyanın bu ahlâk bayrağım bu kadar ileriyi götüreceğini -zannediyorum- tahmin edebilmiş değillerdir. Protestan Ahlak Kültürü ne yatık ki sesten de hızlı bir şekilde dışa doğru durmadan genişledi. bu genişlemeyi engellemek mümkün değilken, tüketim kültür bazında ele alındığında sadece sembolik laf ü güzaflarla ifade edilebilir. Sistemin açıklarını, insanlardan nasıl kuzular yarattığını -en güzel- tüketen toplumun kabul görmüş davranışlarında görebiliriz. Yani protestan ahlak dediğimiz şey “küçük baliğin her koşulda yeneceği kuralı”, “karıncanın karşıdan karşıya geçerken y ezilme hakkı”dır. Dünyada artık protestan ahlak’ın dizayn ettiği prototip insanlar (koşulsuz tüketenler) hüküm sürmektedir.

Cbg3PVMWIAAR-CX

Hollyvvood’un, kapitalizmin insan ceplerini merkeze alan sistemi içerisinde, içeriden ayrıntıları dışarı aktaran muhalif unsurlar yok değil. Kült bir roman örneği “Fight Club”; karakterleri, Hollywoöd ve protestan ahlakin içeriden müridleri. Beyaz perdede yüksek dozda performans göstererek, modern ilizyonlar peşindeki yığınların iç dünyasını, mensubu olduğu sistemin asabiyetiyle kitlelere sundu. Buradan itibaren bîr anlatıcı olarak devam etmek daha faydalı olacaktır.

 

 

“Bit tarihîn üvey evlatlarıyız. Hayatta ne hedefimiz var, ne de yerimiz.Biz ne büyük bir savaş yaşıyoruz ne de büyük bir buhran. Bizim savaşımız ruh dünyamızla. Bizim büyük buhranımız kendi hayatlarımız, televizyonla büyütüldük ve bir gün herbirimizin milyonerler, film yıldızları ve popstarlar olacağına İnandırıldık, Ama olmayacağız. Bu gerçeği yavaş yavaş öğreniyoruz ve feci şekilde asabımız bozulmuş durumda” diyerek hem modern yaşantıyı çıplak bir şekilde analiz eden hem de sistem işleyişine ışık tutan Fight Club romanındaki (Edward Norton’un canlandırdığı) şizofren kişiliğin ikinci tekil karakteri, henüz bir eşine rastlanmayacak şekilde dünya insanının durumunu acımasızca umuma döker. Popüler kültürün dizayn ettiği kitlelerin sadece ve sadece kapitalizm bağımlısı olduğu ayrıntıda defaatle işlenir. Romandaki karekterler kapitalizmin mağdur ettiği bireylerin toplumdaki konumlarından hareketle kurgulanmış. Gerçekle ilişkisi ise yüz yüzde gerçek.
Aslında bizdeki Ömer Seyfettin’in Diyetindeki Koca Ali’nin başka bir dünyadaki muadilini Fight Club romanındaki Tyler Durden karakteriyle Chuck Palahniuk tekerrür ettiriyor Uç bir teşbih olabilir; fakat çok yeni bir şey öğütlemiyor Tyler Sadece insanın müthiş çılgınlıkla kutsadığı bu maddesel dünyayı ve onun getirdiği tüm modern değerleri, kendine özgü umarsız bir tavırla lüx lokantalardaki çorba taslarını pisuvarlar niyetine kullanarak elinin tersiyle itiyor. Koca Ali’nin diyeti koluydu; Budhha’nınfelsefesinde yer alan acı nüansını tuz ruhuyla eline ödetmesi ise Tyler’ın diyetiydi. Modern felsefelerin reddetmediği, binlere yıldır ifade edilmeye çalışılan maddenin değersizliği kuramını ise libidolardan sabun yaparak modern İnsanın tekrar kullanımına farklı ve pratik bir metodla sunuyor Tyler. Burada Tyler haklıdır demiyoruz ama yeteri kadar haklıdır.

 

 

Protestan ahlak’ın dizayn ettiği insanlardaki türlü hastalıkları “sahip olduğun şeyler aslında sana sahip oluyor” diyerek kendine özgü bir beyanatla ifade ediyor Tyler. Project Mayhem’i pratiğe dökebilmek için otoritenin temsil ettiği tüm oligarşik kurumlara karşı kaos silahını kullanmış, kaosu tercih ederken topladığı fakir fukarayı yolda gördüğü zavallı kendi halinde insanlara saldırtmıştır. Çevresine topladığı.fakir fukaraya asker muamelesi yaparak onların hayatını riske sokması eleştirilir. Bu durum Tyler’ı çağdaş Haşan Sabbah konumuna getirse de, kredi kartları, kapitalizmin kurguladığı finansal sistem, tele market üzerinden tüketime özendiren tüm pazarlama araçları, burjuvanın temsil ettiği beyaz yakalı değerler bütünü yok etmeye çalıştığı başlıca kavramlardır. İnsanoğlunun kurduğu her sistem kendi canavarınızı doğurur. “Big Boss Club” yamyamlarının kurduğu sistemin canavarı ise şüphesiz Chuck Phalahniuk’in kaleminden çıkan Tyler’dır. Sonuç olarak burada tamamen Tyler haklıdır demiyoruz; fakat yeteri kadar haklıdır.

http://haber228.com/wp-content/uploads/2016/06/İLİZYONGENIS.jpg
MODERN İLİZYONLAR KARNAVALI


Bu Habere Yorum Yapmak İstermisiniz?