Alım-satım yerlerine yeni kurallar geldi | Bilecik HaberBilecik Haber

6 Aralık 2022 - 07:19

Alım-satım yerlerine yeni kurallar geldi

Alım-satım yerlerine yeni kurallar geldi
Son Güncelleme :

21 Nisan 2021 - 13:28

48 okunma

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, hurda ve ikinci el eşya alım satımı yapan iş yeri ve işletmelerin iç ve dış kısmına güvenlik kamera ve kayıt sisteminin kurulmasına karar verdiklerini söyleyerek, “18 yaşından küçük kişilere yanlarında vasileri bulunmadığı sürece eşya alımı ve satımı yapılmayacak” dedi.

Vali Şentürk, hurda ve ikinci el malzeme alım-satım yapan yerlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Şentürk, “Kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, temel hak ve hürriyetlerini korumak devletimizin asli görev ve sorumluluklarındır. Devletimiz, başta kolluk kuvvetlerimiz olmak üzere görevli tüm kurumlan vasıtasıyla toplumda huzur ve sükunu bozan her türlü suç ve suçluyla mücadele etmekte, vatandaşlarımızın günlük hayatlarının aksama ve sıkıntı olmaksızın idamesine ilişkin her türlü tedbiri almaktadır.

Vatandaşlarımız için maddi ve manevi zararlara, kişilerin kendilerini güvende hissetmemesine ve suç kaygısının artmasına neden olarak genel asayişi olumsuz etkileyen hırsızlık, kolluk birimlerimizce alınan önlemler ve olayların aydınlatılmasında gösterilen gayretler sayesinde son dönemlerde azalma eğiliminde olsa da ülkemizde en sık karşılaşılan asayiş olayları arasında yer almaktadır.

Hırsızlık suçuna konu eşyanın ikinci el piyasasında alım-satımı hırsızlığın neden olduğu maddi/manevi zararları artırmakta ve adli birimlerce olayların aydınlatılmasını engelleyebilmektedir. Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda bir suç olarak yer almakla birlikte çalıntı eşyaların çabuk el ve yer değiştirmesi, ikinci el piyasasında herhangi bir kayıt tutulmadan ve belge olmadan alış/satışının yapılabilmesi çalıntı eşyalara ulaşılmasını ve şüphelilerin tespitini zorlaştırmaktadır.

Bu itibarla hırsızlık suçuna konu eşyanın ikinci el piyasasında satışının önlenmesi, bir menfaat temini açısından cazip bir yol olarak görünmesinin önüne geçilmesi, hırsızlık olayları sonrası elde edilen eşyanın tespiti üzerine olayın aydınlatılması, şüphelilerin tespiti/yakalanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla hurda alım ve satımı üzerinden faaliyet gösteren hurda satan ve satın alan kişi/kişilerin kimlik ve adres bilgilerini, eşya miktar ve özelliklerini belirtir, ikinci el malzeme alım satım belgesinin tanzim edilmesi.

Elektronik eşya ve beyaz eşya olarak tabir edilen (cep telefonu, bilgisayar, tablet, fotoğraf makinası, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, akü, bakır malzeme vb.) eşyaları ikinci el olarak alım ve satım üzerine faaliyet gösteren iş yerlerinde eşyayı satan ve satın alan kişi/kişilere ait kimlik ve adres bilgileri ile alışveriş işlemini gerçekleştirdiği tarih bilgilerinin, eşya miktar ve özelliklerini belirtir ikinci el malzeme alım satım belgesinin tanzim edilmesi veya eşya ile ilgili fatura alınması, kolluk kuvvetleri tarafından istenilmesi durumunda formun veya faturanın ibraz edilmesi.

Yukarıda belirtilen ikinci el eşyaların alım/satımı sırasında ilk fatura veya belgenin ibraz edilmesi. Hurda ve ikinci el eşya alım satımlarının kayıt altına alınması, işletmeler tarafından envanter listesinin tutulması.

Hurda ve ikinci el eşya alım satımı yapan iş yeri ve işletmelerin iç ve dış kısmına güvenlik kamera ve kayıt sisteminin kurulması. Seyyar hurdacılık yapan şahısların mahalli idareler veya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden gerekli belgeleri alması ve istenildiği durumlarda yetkililere ibraz etmesi. 18 yaşından küçük kişilere yanlarında vasileri bulunmadığı sürece eşya alımı ve satımı yapılmaması. Tanzim edilen ikinci el malzeme alım satım belgesinin 1 yıl süre ile saklanması hususlarına riayet edecektir.

Başta kolluk/zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32’inci maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanacaktır. Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer” dedi.

YORUM YAP

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments