bilecik özel çocuk akademisi
netex bilecik bayii

» Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Örnek Uygulamalar

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Örnek Uygulamalar
Yazar: Ali Osman Çelikal |  Eklenme Tarihi: 28 Eylül 2020 ( 4 hafta önce ) Kan bağışı insanlık görevidir!

Günümüz dünyasında sürekli gelişim mecburi hale gelmiştir. Çünkü bilgi çağında yaşıyor ve bu çağın gereklerine uymak durumundayız. Söz konusu bu değişim ve gelişim her alana monte edilebilir. Sanayi, teknoloji, eğitim, siyaset sayılacak bu alanlardan sadece birkaçıdır. Günümüzde bu alanlardan herhangi biri ile ilgili olarak iş yapan firmalar söz konusu bu değişim ve gelişime ayak uydurmaya ve çağın gerisinde kalmamaya çalışıyor. Bu konuda yapılan çalışmaların en büyük örneğin arge tasarım merkezi olarak bildiğimiz uzun yazılışı araştırma ve geliştirme olan çalışmalardır.

AR-GE Çalışmaları

AR-GE çalışmaları aslında her alanda yapılabilen çalışmaların bütününe verilen isimlerdendir. Çünkü sadece bilimde değil tarih, coğrafya ve kültürel anlamda da söz konusu bu araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılabilir. O kadar ki bütün bu alanların daha çok gelişmesi ve daha geniş kitlelere ulaşması için söz konusu bu ar-ge çalışmaları sürekli olarak kullanılıyor. Bilimde ar-ge çalışmaları daha çok laboratuvar ortamında veya uygun koşullarda yapılsa da örnek olarak tarih alanında yapılan olan çalışmalar kütüphane ortamında yapılacaktır. Çalışma yapılacak alanın çeşitliliği arttıkça bütün bu alanlara ve dallara göre söz konusu çalışma sistemi, ortamı ve ihtiyaçları da değişecektir.

Çalışma Ve Tasarım Merkezleri

Firmalar söz konusu bu çalışma sistemlerini kurduktan sonra bunun tasarım merkezi olarak adlandırılması için veya ar-ge olarak adlandırılması için belli şartlara sahip olması gerekebilir. Bu şartlar söz konusu firmanın bu alanda çalışma yapmak istediğine dair kanıtlar olacaktır. Sayılacak şartlar arasında;

  • Bu birimin farklı ve özerk bir bütçeye sahip olması,
  • Yurt içinde araştırma ve geliştirme çalışmaları olan,
  • Belli sayının altında tam zamanlı çalışan personel çalıştırmamak,
  • Daha önce ülke çapında söz konusu bu ar-ge çalışmaları yapan firmalar veya kuruluşlar ile çalışmak gibi şartlar sayılabilir. Bütün bu şartları karşılayan veya bütün bu özelliklere sahip olan firmalar veya iş insanları ar-ge çalışması yapabilir ve bunun için gerekli olan çalışma ve tasarım merkezleri kurabilir.

Büyümek Ve Gelişmek İçin

Firmalar geçen her gün çalıştıkları alanda daha da ileriye gitmek ve daha geniş kitlelere ulaşmak isterler. Bunun içinde sürdürmüş oldukları çalışmaların çok daha farklı ve geniş çaplı olması gerekiyor. Tüm bu nedenlerden dolayı firmalar çalıştıkları alanlarda daha da ileri gitmek ve yeni keşifler yapmak için arge merkezleri ve hatta bunlara uygun tasarım merkezleri kuruyor. Bütün bu çalışmalar yaptıkları işlerde daha iyiye gitmek için yapılmış olan çalışmalardır. Ülke çapında ve hatta yurt dışında dahi bu tarz çalışmalara katılabilir ve bu sayede prestijlerini de arttırabilirler.

Araştırma Alanlarına Örnekler

Firmaların çalıştıkları alanlarda yaptıkları çalışmalara birçok farklı örnek verilebilir. Tarih konusunda henüz bilinmeyen veya yeterli bilgiye sahip olunmayan dönemlerle ilgili çalışma yapılacağı zaman bunun belli standartlarda belli bazı koşullar altında yapılması gerekiyor. Ancak bu sayede bu çalışmalar bir ar-ge çalışması olabilir. Çünkü ar-ge çalışmaları denildiği zaman akla ilk olarak bilimsel çalışmalar geliyor. Bilim de belli bir disiplin olduğu için bu çalışmaların belli koşullarda yapılması gerekiyor.

Ülkemizdeki AR-GE Çalışmaları

Ülkemizde birçok konu ile ilgili olarak ar-ge çalışması görmek mümkündür. Bu çalışmalar çok farklı alanlarda yapılabiliyor. Örnek olarak son dönemlerde ilaç gelişimi için birçok ar-ge çalışması görmek mümkündür. Bunlar tek bir yerde de yapılmıyor. Birçok özel ve devlet hastanesi veya firma bu konuda gerekli şartları sağladıkları andan itibaren rahatlıkla söz konusu bu ar-ge tasarımlarını yapabiliyorlar.

Bu Yazıya Kimler Ne Demiş?