» Hüseyin Korkman: “Yumurtalar Başka Kümese”

Hüseyin Korkman: “Yumurtalar Başka Kümese”
Yazar: Haber228 |  Eklenme Tarihi: 20 Temmuz 2020 ( 2 ay önce ) Yaşasın Lösemili Çocuklar!

Bilecik yerel basınında Bilecik’ imiz de bulunan sanayi kuruluşlarının Türkiye’nin ilk 500 arasındaki firmalarla ilgili olarak bir gurur yazısı okuduk. Bilecik merkezinde bulunan OSB içinde ekonomiye katkı veren birçok sanayi kuruluşu mevcut.

İlimizin siyasileri, idarecileri Bilecik’ le ilgili konuşmalar yapılırken taşı mermer toprağı seramik kuruluşun ve kurtuluşun şehri olarak söze başlarlar ve yine aynı sözlerle bu konuşmaları bitirirler. Bu sözler bizlerin gururunu okşamaktan öteye geçiyor mu? 5779 Sayılı kanun: İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun. 07/07/2008 Yılında Resmi Gazete de yayınlanmış tır.


AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 1 – (1) Bu Kanunla, il özel idareleri ve belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden ayrılacak paylara ilişkin esas ve usuller düzenlenmektedir.

PAYLARIN HESAPLANMASI VE ORAN

MADDE 2 – (1) İl özel idareleri ve belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden pay verilir. Pay, genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamından, vergi iadeleri düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden hesaplanır…


Kanuna göre İlimizin vergi gelirlerinden pay alabilmesi için Bilecik Vergi Dairesi gelirlerine göre hesaplanması esas olduğu açıktır. Ancak Bilecik ilinde bulunan OSB ve dışında faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının birçoğu vergilerini Bilecik Vergi Dairesine değil şirketlerin merkezlerinde bulunan Vergi Dairelerine ödemektedirler. İlimizde bulunan birçok sanayi kuruluşları Bilecik’imizin havasını, suyunu madenlerini kullanırlar. Bir tek işçi çalıştırırlar.

Katma değer yaratacak hiçbir yan sanayi kurmadılar. Bu durum sadece işçilik ücretlerinin şehrimize girmesinin dışında bir katkısı olmamaktadır. Ancak Belediye ve İl Özel İdaresinin tüm hizmetlerinden sınırsız olarak faydalanmaktadırlar.

Kısacası ilimizde bulunan birçok sanayi kuruluşu ilimizin değerlerini harcayarak zenginleşirler. İlimize katkıları sınırlıdır.

Bilecik’imizden yemlenir yumurtalarını başka kümeslere yumurtalarlar.

İlimizin değerli yöneticileri ve siyasilerimize önerim odur ki. İlimizde bulunan sanayi kuruluşlarının yönetici ve sahiplerine ilimizde kazandıklarının vergilerini de ilimizde ödemeleri yönünde gerekenlerin yapılmasını sağlamalarıdır. Bu durumda ilimize genel bütçeden gelecek kaynaklar ile çok daha iyi hizmetlerin olmasının önünü açacaktır.

Saygılarımla
Hüseyin Korkman


HÜSEYİN KORKMAN‘IN DİĞER YAZILARI:

 

 

 

 

Bu Yazıya Kimler Ne Demiş?